Hvaltjern baderampe

Resultat av vannprøver ved badeplasser i Fet kommune 2019

Det er tatt prøver av badevannet på noen utvalgte badeplasser i kommunen -  Gansvika, Tientjern, Hvalstjern, Varsjøen og Heiavannet. 

Resultatene viser at badevannene tilfredsstiller kravene til god badevannskvalitet. Prøvene er tatt i uke 26

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no