Resultat av vannprøver ved badeplasser i Fet kommune 2019

Hvaltjern baderampe

Det er tatt prøver av badevannet på noen utvalgte badeplasser i kommunen -  Gansvika, Tientjern, Hvalstjern, Varsjøen og Heiavannet. 

Resultatene viser at badevannene tilfredsstiller kravene til god badevannskvalitet. Prøvene er tatt i uke 26