Refleksdag, FAU Riddersand

Refleksutdeling på Riddersand

I forbindelse med Refleksens dag har FAU på Riddersand sin trafikkgruppe, skaffet reflekser til elevene gjennom støtte fra Trøgstad sparebank. Torsdag...
Riddersand skole

Riddersand skole

Riddersand skole er en barneskole med ca. 350 elever.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 149, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 00
riddersand.skole@fet.kommune.no

Rektor: Wenche Richardsen                                                                                                                                                                                   Wenche.Richardsen@fet.kommune.no

Undervisningsinspektør: Anne-Grethe Fineidet
anne-grethe.fineidet@fet.kommune.no

SFO-leder/Undervisningsinspektør: Hege Therese Wahl
hege.therese.wahl@fet.kommune.no

Førstesekretær: Monica Larsen
monica.larsen@fet.kommune.no