Rusteamet

Rusteamet arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker. Det kan være etter melding fra pår...

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater), til å bedre sin livskvalite...

Oppfølging av gravide som ruser seg

Når Rusteamet får en melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sik...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no