Rusteamet

Rusteamet arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Rusteamets arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging før, under og etter rusbehandling.
  • Støttesamtaler med rusavhengige og/eller pårørende.
  • Søke plass på behandlingsinstitusjon.
  • Oppfølging av brukere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • Oppfølging av gravide rusmisbrukere.
  • vurdere bruk av tvangstiltak

For tildelingskriterier kan Tildelingskontoret kontaktes på telefon 63 88 75 40.

 

 

 

 

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no