Særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Skolestart

Skal du søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole er søknadsfrist 1. november. Her finner du søknadsskjema og retningslinjer

Frydenlund skole og ressurssenter i Skedsmo, Skåningsrud skole i Sørum og Base 3 ved Garderåsen skole i Fet blir en del av Lillestrøm kommunes grunnskoler. De gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever med psykisk utviklingshemming og/eller store generelle lærevansker etter kapittel 5 i opplæringsloven.

Skolene har bygget opp høy spesialpedagogisk - og miljøterapeutisk kompetanse.

Frydenlund har kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00