Salg av alkohol på valgdagen

Vi har fått en del spørsmål om det er lov å selge alkohol i dag, på valgdagen. Svaret er ja – det er lov.

Fet kommune vedtok i februar i år en ny/revidert alkoholpolitisk handlingsplan. Denne har ikke lenger en begrensning for salg av alkohol på valgdagen – slik Stortinget åpnet for i 2015.

Utklipp fra den alkoholpolitiske handlingsplanen:

4 Salgs- og skjenketider
4.1 Salgstider
Normaltiden for salg av øl ifølge alkoholloven er fra kl. 08.00 til 18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Unntak er dagen før Kristi Himmelfartsdag (regnes som alminnelig hverdag) og dagen før 1. og 17. mai. I følge vedtak i kommunestyret 30.03.98, K.sak 17/98, gis kommunens utsalgssteder rett til å selge øl til kl. 20.00 på hverdager, og til kl. 18.00 på dager før søn.- og hellig