stillbilde video

Temakveld: Om narkotika

Foreldrearbeidsutvalget, FAU, ved Østersund ungdomsskole og Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT, i Fet kommune vil med d...

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Sveinung Austefjord

9. trinn: Peder Alexander Olsen

10. trinn: Trine Kinn Vidste