Samfunn og næring

Samfunn og næring er en forvaltningsenhet som skal ivareta og løse kommunens oppgaver innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, kart- og oppmålingstjenester, samt næringsutvikling.

Enheten er inndelt i 4 fagavdelinger: plan, byggesak, geodata og landbruk.

Enhetsleder: Arne Aukland