"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

En helhetlig strategisk plan for samarbeid for barn, unge og familier i Fet
Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.
Oppvekst

Kulturskolen

Få oversikt over tilbudene til kulturskolen

Planlegg

Ferie og fridager

Klikk for å se oversikt over kommunens barnevern

Oppvekst

PPT

Få oversikt over kommunens PPT-tilbud

Oppvekst

Barnevern

Klikk for å se oversikt over kommunens barnevern

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Selvhjelp