Samvær med barn under offentlig omsorg

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

  Målgruppe

  Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

  Kriterier/vilkår

  Hva som er best for barnet

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 16:11

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)