happy-children-reading-16505019

Kommunikasjon, språk og tekst

Språkløyper

Barnehagenes satsningsområde

TRAS

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill

Barns trivsel - voksnes ansvar

Barnehagen skal skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset det enkelte barn.