Si din mening; hvor fornøyd er du med barnehagen din?

Barnehagebarn i lek

I perioden 4.- 15. november gjennomfører private og kommunale barnehager i Fet Foreldreundersøkelsen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Denne gir deg mulighet til å si din mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. 

Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen. Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet.

Hjelp oss å bli bedre
Det er frivillig å svare på undersøkelsene, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli bedre. Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

  • Undersøkelsen gjennomføres i perioden 4. til 15. november 2019.

Lenke til selve undersøkelsen med brukernavn og passord blir sendt ut på epost, mandag 4. november.