Varslingsanlegg, sivilforsvaret

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg onsdag 9. januar

Onsdag 9.januar 2019 kl. 1200 testes Sivilforsvarets varslingsanlegg med signalet ”Viktig melding – lytt på radio”.

Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.

—–– —–– —––
—–– —–– —––
—–– —–– —––

Dette signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.

Les mer om varsling av befolkningen på Sivilforsvaret sider

2019-01-08 Roger Wangberg
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut