Sivilforsvaret tester varslingsanlegg onsdag 9. januar

Varslingsanlegg, sivilforsvaret

Onsdag 9.januar 2019 kl. 1200 testes Sivilforsvarets varslingsanlegg med signalet ”Viktig melding – lytt på radio”.

Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.

—–– —–– —––
—–– —–– —––
—–– —–– —––

Dette signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.

Les mer om varsling av befolkningen på Sivilforsvaret sider

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk