Skjemaer A-Å


B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling
Barnevern - meldingsskjema
Byggesaksblanketter

E
Ergoterapi-fysioterapi - skjema for henvisning

F
Fravær i skolen - krav om at fravær ikke skal føres på vitnemålet

G
Godkjenning av plan for nydyrking

H
Helse og omsorg - søknad om tjenester

K
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknadsskjema
Kulturskolen - søke om opptak
Kvalifiseringsprogrammet - søknad om deltagelse

L
Ledige stillinger i Fet kommune - søknadsskjema
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Leie lokale i kommunale bygg - bestille enkel dag/kveld inklusive fellesreglement

M
Matrikkelen - krav om retting av feil og mangler - skjema
Matrikkelen - søknadsskjema
Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt

O
Olje- og eller fettutskiller - søknad om ny

P
P-tillatelse for funksjonshemmede
Partnerskap, søknadskjema
Permisjonssøknad for elever i Fet-skolen
PPT-henvisning og gjentatt henvisning
PPT-henvisning system
PPT-søke tilskudd fra NAV til datahjelpemidler
Produksjonstilskudd i jordbruket
Påslippstillatelse - søknadsskjema

R
Reseskjoneringssøknad

S
Salgsbevilling for alkoholholdige drikker - søknadsskjema
Seksjoneringsbegjæring
Serverings- og skjenkebevilling - søknadsskjema
Sesongleie av kommunale lokaler
SFO - påmelding, endring og oppsigelse
Skjenkebevilling - søke om enkelt anledning/ambulerende

T
Tilskudd til kultur- og fritidsformål
Tilskudd til miljøtiltak i skog
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tverrfaglig samarbeid - samtykkeerklæring

U
Utslipp fra hus og hytter- søknad med veiledning

V
Vann og avløp - Ferdigmelding av arbeid - Skjema
Vann og avløp - Frakobling - Skjema
Vann og avløp - Sanitærabonnement - Skjema
Vannmåler - innstallasjon - Skjema

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)