Skjenke- og salgsbevilling

Skal du drive butikk og ønsker å kunne selge alkoholholdig drikk, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen forretningen ligger i. Bevillingen kan gis for inntil fire år av gangen.

Det er opp til kommunen å vurdere om søknad om bevilling skal innvilges, innenfor de rammer lovverket gir. Et eventuelt avslag skal begrunnes.

En kommunal salgsbevilling gir kun rett til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk