Skjenkebevilling for ambulerende/enkeltanledning - pris per anledning

Fra 1. januar 2017 er prisen 340 kr per anledning/dag.

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)