Skole og SFO

 

I Fet kommune har vi fire barneskoler (1.-7. trinn) og en ungdomsskole (8.-10. trinn). Alle barneskolene har tilbud om SFO.


Se alle våre skoler

 

Skoleadministrasjon

Visma Flyt

Se karakterer, fravær, kommuniser med skolen og mer.

Planlegg

Skolerute

Klikk for å se årets skolerute

Kartet viser hvor skolene ligger - klikk på punktene for å se hvilken skole som ligger hvor.

Har du barn som skal begynne på skolen, vil dere få tilsendt innskrivningsbrev året før barnet fyller 6 år og skal begynne på skolen. Barn som flytter til Fet kommune etter 1. oktober året før barnet begynner i første klasse må ta kontakt med Fet kommune for å få informasjon om hvilken skole som er barnets nærskole.

 

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.