Skolefritidsordning (SFO) - oppholdsbetaling

Opphold  2018  2019

Oppholdsbetaling per måned etter antall dager opphold - oppgitt i hele kroner.

 5 dager pr. uke 3134 3222
 4 dager pr. uke 2702 2778
 3 dager pr. uke 2179 2240
 2 dager pr. uke 1672 1719
 1 dag pr. uke 971 998
 Enkeltdag 277 285

Det er inngått en spesiell avtale mellom Idrettsfritidsordningen (IFO) og Fet kommune om morgentilbud. Avtalen gjelder for barn som allerede har oppholdstid i IFO, men som trenger et morgentilbud. For dette tilbudet betales det 35 % av gjeldende oppholdssatser i SFO.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk