Skolefritidsordning (SFO) - oppholdsbetaling

Opphold  2017  2018

Oppholdsbetaling per måned etter antall dager opphold - oppgitt i hele kroner.

 5 dager pr. uke 3058 3134
 4 dager pr. uke 2636 2702
 3 dager pr. uke 2126 2179
 2 dager pr. uke 1631 1672
 1 dag pr. uke 947 971
 Enkeltdag 270 277

Det er inngått en spesiell avtale mellom Idrettsfritidsordningen (IFO) og Fet kommune om morgentilbud. Avtalen gjelder for barn som allerede har oppholdstid i IFO, men som trenger et morgentilbud. For dette tilbudet betales det 35 % av gjeldende oppholdssatser i SFO.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)