Skolehelsetjenesten i Fet

Helsesøster er tilstede på alle skolene i Fet kommune 1-2 dager hver uke.

Skolestartundersøkelsen er første kontakt. Det er en medisinsk undersøkelse som foregår på helsestasjonen sammen med foreldrene. Innkallingen kommer året før skolestart.

Foruten å følge opp vaksinasjonsprogrammet for alle barn, følger de opp funn som er gjort på tidligere helsekontroller.

Vi deltar i det tverrfaglige samarbeidet i Fet kommune ved hver skole.

Vi følger veileder for helsestajon- og skolehelsetjenesten.

Elevsamtaler - elever kan også uten avtale stikke innom helsesøster for en prat.

Foreldrene kan be om samtale med eller uten eleven.

Mange skoleelever sliter i hverdagen med tanker som forstyrrer god innlæring både hva gjelder trivsel, kost og psykisk helse. Helsesøster kan være en god samtalepartner som har god kompetanse på å snakke med barn og unge. Helsesøster kan også henvise videre til avdelingens familieterapeut og psykolog.

Og vi samarbeider også med fastlegene.

Andre samarbeidspartnere kan være PPT, Barneverntjenesten, AHUS ved barneavdelingen og BUP og mange flere.

Tips en venn  Skriv ut