Skolens planer

Her kan du lese mer om skolens planer.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kinnveien 56, Gan. 
Tlf.: 63 88 82 00 
Direktenummer SFO 474 89 133
dalen.skole@fet.kommune.no

Rektor: Svein Gullerud
svein.gullerud@fet.kommune.no