Skoler i Fet

Ungdomskole

Østersund

Se mer

Barneskole

Riddersand

Se mer

Barneskole

Hovinhøgda

Se mer

Barneskole

Garderåsen

Se mer

Barneskole

Dalen

Se mer

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Skoleadministrasjon