Skoleruta for 2019-2020

Barn som leker i skolegården

Nå kan du begynne å planlegge ferie og fridager. Skoleruta for 2019-2020 finner du her. 

Skoleruta gjelder i hovedsak for skolene. Barnehagene kan ha andre planleggingsdager. Ta kontakt med din barnehage for informasjon