Slik arbeider vi med overgangen barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole er spennende for mange, både for foreldre og barn. Fet kommune har som mål at alle barn og foresatte skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og at overgangsfasen skal være trygg og gi et godt grunnlag for videre læring og trivsel. For å få til dette, arbeider vi med

  • gode overgangsrutiner for alle barn
  • målrettede tiltak for å ivareta barn eller foreldre som trenger spesiell oppfølging
  • felles faglig utviklingsarbeid for skole og barnehage

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med overgangen fra barnehage til skole og hva du kan forvente?

Les rutinen vår her.

Rutinen vår er helt ny og skal revideres jevnlig. Har du gode råd, erfaringer eller innspill – ta gjerne kontakt med barnehagen eller skolen din!

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.