Slik arbeider vi med overgangen barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole er spennende for mange, både for foreldre og barn. Fet kommune har som mål at alle barn og foresatte skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og at overgangsfasen skal være trygg og gi et godt grunnlag for videre læring og trivsel. For å få til dette, arbeider vi med

  • gode overgangsrutiner for alle barn
  • målrettede tiltak for å ivareta barn eller foreldre som trenger spesiell oppfølging
  • felles faglig utviklingsarbeid for skole og barnehage

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med overgangen fra barnehage til skole og hva du kan forvente?

Les rutinen vår her.

Rutinen vår er helt ny og skal revideres jevnlig. Har du gode råd, erfaringer eller innspill – ta gjerne kontakt med barnehagen eller skolen din!

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00