Søknad om plass på elgjaktlag i Fet kommuneskog

Det er en ledig plass på Fet kommuneskogs jaktlag fra høsten 2017

Jaktstart er 5 oktober, laget jakter både ukedager og helger etter den dato. Kun personer bosatt i Fet kommune har rett til å søke. Søknadsfrist 22 juni. Trekning og fordeling av plasser foretas innen 1 juli.

Den som får tildelt plass beholder den i 6 år med rett på å søke på nytt når perioden er over.
Ved utflytting av Fet kommune mister en retten til plassen en har fått tildelt.

Søknaden rettes skriftlig til:   Fet kommuneskog, Pb 100, 1901 Fetsund
Ev på e-post til:    Postmottak@fet.kommune.no   Merk: Fet kommuneskog

Tips en venn  Skriv ut