Sommeraktiviteter i Fet

I Fet har vi vært så heldige å få tildelt hele 300 000,- i støtte fra BUFDIR dette året. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målet med disse pengene er at alle barn uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter.

I Fet ble det sendt inn to søknader for 2018. Fet svømmeklubb har søkt penger til å kunne ha svømmehallen åpen i skoleferiene, slik at de kan tilby gratis folkebad som aktivitet i feriene. De har fått 150 000,- til dette prosjektet. Fet svømmeklubb kommer med mer informasjon om dette tilbudet. 

Den andre søknaden var tilskudd til Sommeraktivitetene for barn og unge. Sommeraktivitetene er ledet av Fet frivilligsentral, som samarbeider tett med andre kommunale tjenester og lokale lag og foreninger. De har også fått 150 000,-.

Todelt opplegg
Årets Sommeraktiviteter er delt i to. Del en er en aktivitetsuke for alle mellom 10-16 år, hvor de kan delta på en rekke gratis aktiviteter. Del to er en lukket tur arrangert av innføringsklassen i Fet kommune. I aktivitetsuken tilbyr lag og foreninger, kulturskolen, fritidsklubben, biblioteket og Fetsund Lenser forskjellige aktiviteter som barn og unge kan delta på. Alle aktivitetene er gratis, og har ingen krav om utstyr.

Program snart ferdig
Alle som arrangerer en aktivitet vil få et tilskudd som skal brukes på utstyr, slik at ikke økonomi skal være en hindring for å delta. Det organiseres også skyss til og fra noen av aktivitetene. Årets program for aktivitetsuken er nesten ferdig, og vil bli delt ut til alle barn og unge i kommunen i starten av juni, og inneholder hele 21 forskjellige aktiviteter, som skal favne alle interesseområder.

Integrering av nye, unge fetborgere
Innføringsklassen i Fet kommune har som oppgave å lære barn og unge med annet morsmål og annen kulturell bakgrunn, norsk språk og kultur. Hovedmålet er at de etter ett til to års opplæring skal kunne begynne i ordinær klasse og fungere godt i denne med tanke på språket, kulturelt og sosialt. For bla. å forstå og kunne ta i bruk ordene ferie, hytte, hyttetur og leirskole, padle, badetur osv. må de inneha noen forkunnskaper eller kall det erfaringer. Da leier de en hytta ved Varsjøen. Der lærer barna å bade i en innsjø, padler og ror, år tur i skogen, plukke blåbær, grille og spille spill både ute og inne.

Med dette håper de også at ferien vil gi barna gode opplevelser, nye erfaringer og ferdigheter. Som en bonus erfarer foreldrene at det er trygt å sende barna på «leirskole» i Norge. Det er også fint for barna å ha opplevelser og fortelle klassen sin når de begynner på skolen etter sommerferien.

sommeraktiviteter i Fet 2
sommeraktiviteter i Fet

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00