Sosiallærer

Sosiallærers oppgaver er mange og varierte, de består blant annet i å hjelpe kontaktlærerne med å sikre at alle elevene trives og har det bra. Dette er veldig viktig med tanke på god læring. En annen oppgave er å sikre at informasjon og overgangen fra barneskole til ungdomsskole blir ivaretatt på en god måte.

Sosiallærer kan være en å snakke med når ting blir vanskelig og lærere, elever og foresatte kan ta kontakt. Sosiallærer kan hjelpe til med å kartlegge problemene og omfanget av dem. Sosiallærer kan vurdere hva skolen, du selv og medelevene dine kan gjøre og lage en plan for det. Sosiallærer vurderer om det er behov for å trekke inn hjelpeinstanser utenom skolen og eventuelt ta kontakt med disse. Det kan være lege, psykolog, helsesøter, ppt, barnevern eller andre.

Sosiallærer: Hege Westbye - 48261788 / 63887458

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen