-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN: 

Statens vegvesen, på vegne av Akershus fylkeskommune, bygger nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fet kommune.

Fortauet bygges på nordsiden langs Nerdrumsveien/Hovinåsveien og på sørsiden langs Lundveien/Sandgata ned til Øyaveien. Totalt skal det bygges 900 meter nytt fortau.Lundveien, Fetsund

Markering av 1. spadestikk

Tirsdag 9. mai kl. 10 ble første spadestikk markert. Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz foretok den offisielle markeringen sammen med ordføreren i Fet, John Harry Skoglund.

Bedre tilrettelegging for myke trafikanter

Hensikten med prosjektet er å er å skape en god og trygg veg for myke trafikanter, spesielt barn, og legge til rette for syklister og gående blant annet til Nerdrum holdeplass på Kongsvingerbanen. I tillegg vil vi forsterke vegkanten på dagens veg, noe som vil bedre trafikksikkerheten. Vi setter også opp ny vegbelysning.

Nytt overvannsanlegg

I forbindelse med prosjektet bygger vi på vegne av Fet kommune nytt overvannssystem på strekningen.

Oppstart og gjennomføring

Vi startet byggingen i midten av mai og skal etter planen være ferdig sommeren 2018. Det vil ikke være omkjøringsveger i anleggsfasen. For å sikre fremkommeleligheten vil vi dele inn arbeidene i faser slik at vi begrenser arbeidsområdets utstrekning. For eksempel vil vi bygge ferdig langs Lundveien før vi starter opp i Nerdrumsveien.

Pass på barna

Vi vet av erfaring at anleggsområder kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi ber likevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand. Vi beklager ulempene anleggsarbeidet medfører for beboere og trafikanter i området.

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet ber vi deg om å ta kontakt.

  • Byggeleder: Henrik Wedum. Tlf. 99641743/ Henrik.Wedum@vegvesen.no
  • Kontrollingeniør: Milton Reimundo. Tlf 91736754/ milton.reimundo@vegvesen.no.

Bergquist Maskin og Transport as fra Rømskog i Østfold er entreprenør i prosjektet. De vant anbudet i konkurranse med 13 andre entreprenører.

Naboinfo, nytt fortau.pdf

Tips en venn  Skriv ut