-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN: 

Statens vegvesen skal på vegne av Akershus fylkeskommune bygge nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fet kommune.

Fortauet bygges på nordsiden langs Nerdrumsveien/Hovinåsveien og på sørsiden langs Lundveien/Sandgata ned til Øyaveien. Totalt skal det bygges 900 meter nytt fortau.Lundveien, Fetsund

Markering av 1. spadestikk

Tirsdag 9. mai kl. 10 markeres første spadestikk. Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz vil foreta den offisielle markeringen sammen med ordføreren i Fet, John Harry Skoglund. Oppmøte: Innfartsparkeringen ved Nerdrum holdeplass.

Bedre tilrettelegging for myke trafikanter

Hensikten med prosjektet er å er å skape en god og trygg veg for myke trafikanter, spesielt barn, og legge til rette for sykkel og gange blant annet til Nerdrum holdeplass på Kongsvingerbanen. I tillegg vil vi forsterke vegkanten på dagens veg, noe som vil bedre trafikksikkerheten. Vi setter også opp ny vegbelysning.

Nytt overvannsanlegg

I forbindelse med prosjektet bygger vi på vegne av Fet kommune nytt overvannssystem på strekningen.

Oppstart og gjennomføring

Vi starter byggingen i midten av mai og skal etter planen være ferdig sommeren 2018. Det vil ikke være omkjøringsveger i anleggsfasen. For å sikre fremkommeleligheten vil vi dele inn arbeidene i faser slik at vi begrenser arbeidsområdets utstrekning. For eksempel vil vi bygge ferdig langs Lundveien før vi starter opp i Nerdrumsveien.

Pass på barna

Vi vet av erfaring at anleggsområder kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi ber likevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand. Vi beklager ulempene anleggsarbeidet medfører for beboere og trafikanter i området.

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet ber vi deg om å ta kontakt.

  • Byggeleder: Henrik Wedum. Tlf. 99641743/ Henrik.Wedum@vegvesen.no
  • Kontrollingeniør: Milton Reimundo. Tlf 91736754/ milton.reimundo@vegvesen.no.

Bergquist Maskin og Transport as fra Rømskog i Østfold er entreprenør i prosjektet. De vant anbudet i konkurranse med 13 andre entreprenører.

Naboinfo, nytt fortau.pdf