Kommunikasjon, språk og tekst

Språkløyper

happy-children-reading-16505019

Barnehagenes satsningsområde

Gode språklige ferdigheter er avgjørende – for barns lek, læring og utvikling i barnehagen.

Barnehagen skal jobbe bevist med språk og kommunikasjon for å støtte barns utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering og delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling

I Fet kommune er vi opptatt av helhet og sammenheng. Barnehager og skoler i Fet har sammen laget en språkplan som konkretiserer hvordan vi jobber med regjeringens verktøy «Språkløyper» Mer om Språkløyper finner du her: http://sprakloyper.uis.no/

 

 

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00