Status for bygging av ny Gardervei, fv. 279

fv. 279  –  parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Prosjektet er ute på anbud.  Statens vegvesen regner med at entreprenør er engasjert i løpet av januar 2018 og rigging kan begynne. Forventet oppstart av gravearbeider er rundt påsketider 2018.

Selvhjelp