Skjermbilde

Status RV 22, Glommakryssing

Statens vegvesen region øst opplyser 21. juni at de fortsatt ikke har fått noe svar fra Samferdselsdepartementet vedrørende økning av prosjektets kostnadsramme i Nasjonal Transportplan (NTP).

På grunn av kostnadsoverskridelser ble reviderte kostnader for Rv. 22 – kryssing av Glomma oversendt Samferdselsdepartementet for behandling. Økningen av kostnadsrammen er anbefalt av Statens vegvesen, Region Øst og Vegdirektoratet, men det er fortsatt uavklart når endelig avgjørelse i departementet vil foreligge, og når Fet kommune får oversendt kommunedelplanen til sluttbehandling.

Tips en venn  Skriv ut