Skjermbilde

Status RV 22, Glommakryssing

Status per 8. mai er at Statens vegvesen ikke har fått noe endelig svar vedrørende økning av prosjektets kostnadsramme i Nasjonal Transportplan (NTP).

Saken er nå oversendt Samferdselsdepartementet. Økningen av kostnadsrammen er anbefalt av Statens vegvesen, Region Øst og Vegdirektoratet. Det er foreløpig uavklart når endelig svar foreligger, og når Fet kommune får oversendt saken til behandling.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut