Statusoppdatering for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49.

Statens vegvesen har hatt høringsuttalelsene til kommunedelplanforslagene for ny Glommakryssing til behandling siden høringsfristen gikk ut 9. juni. Etter opprinnelig fremdriftsplan skulle dette arbeidet vært avsluttet i oktober, men vegvesenet har fortsatt noe arbeid som gjenstår med å avklare alle innsigelsene til planen. Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49. Deretter vil vegvesenet oversende reviderte plandokumenter til Fet kommune for sluttbehandling av kommunedelplan for ny Glommakryssing.

 

Alle saksdokumentene og høringsuttalelser til kommunedelplanforslagene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, og finnes under fanene plan/økonomi og kommunedelplaner.

Tips en venn  Skriv ut