Svangerskapsavbrudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

  Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

  Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

  Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

  Kriterier/vilkår

  Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

  Lover

  Abortloven § 2

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan få veiledning til dette på Helsestasjon for Ungdom, Skolehelsetjenesten, fastlegen eller dirkte kontakt til sykehus hvor det er gynokologisk avdeling (f.eks AHUS)

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 15:19

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)