Svangerskapsomsorgen i Fet kommune

Tilbud til alle gravide i Fet kommune.

Dette er et samarbeid med kommunens fastleger og jordmor på helsestasjonen. Vi håper du selv vil forberede deg aktivt til fødselen og til den viktige tiden etterpå. Målet vårt er at du skal oppleve svangerskapet, fødselen og barseltiden mest mulig positiv og at du skal føle deg trygg.

På en vanlig svangerskapskontroll sjekker vi bl.a blodtrykk, vekt og urin, lytter på fosterlyden, måler barnets vekst ved utvendig magemål og etter hvert barnets leie.

  • Ektefelle/samboer er velkommen til å være med deg på kontrollene.
  • all svangerskapskontroll i Fet kommune er gratis når du går til din fastlege og på helsestasjonen.
  • Alle som arbeider med gravide har taushetsplikt.
  • Når du kommer på svangerskapskontroll treffer du kontorpersonell, jordmor og lege.
  • På helsestasjonen du skal bruke etter fødselen treffer du helsesøster. Der får du bl.a tilbud om barselgrupper slik at du blir kjent med andre mødre i ditt nærmiljø.

Du kan få samtale med jordmor på helsestasjonen etter fødsel dersom du har behov for det.

Timebestilling i helsestasjonens åpningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 08-14 eller på epost helsetjenesten@fet.kommune.no hvor du oppgir hvilket telefonnummer vi kan ringe deg tilbake for å få de opplysningene vi trenger for å registrere deg.

Trenger du hjelp utenom kontortid, ring  fastlegen eller Legevakt på tlf 66 93 66 93.