Sykehjem (Pålsetunet bo- og servicesenter)

Vi tilbyr sykehjemsopphold til innbyggere med helseproblemer som krever heldøgns omsorg, legetilsyn og sykepleie ved institusjon. Det kan gis både tidsbegrenset opphold og langtidsopphold.

Sykehjemmet har to demensavdelinger og en somatisk avdeling for langtidsopphold. Vi har en avdeling for korttids- og avlastningsopphold. Faste beboere er velkommen til å ha med seg egne møbler og personlige eiendeler innenfor begrensningen av romstørrelse, pleiebehov og renhold.

Tlf: 63 88 75 00
Besøksadresse:
Pålsebakken 5

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut