Takseringsregler

Det benyttes to ulike takseringsmetoder i Fet kommune; Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi og kommunens egne takster. Det fremkommer på eiendomsskatteseddelen som sendes ut hvert år hvorvidt din eiendom har takst som er Skatteetatens formuesgrunnlag eller ikke.

Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi

For de fleste boligeiendommer benyttes Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt. Verdien fastsettes av Skatteetaten i forbindelse med skattemeldingen/skatteoppgjøret hvert år og er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Kommunen er pålagt å benytte verdien som den er, og kan ikke gjøre egne vurderinger.

Eiendomsskatten for et eiendomsskatteår er basert på skattemeldingen/skattepågjøret 2 år før eiendomsskatteåret.

Boligverdien fra Skatteetaten som ligger til grunn for eiendomsskatten er ikke den samme som formuesverdien i skattemeldingen. Formuesverdien tilsvarer 25 % av boligverdien for en primærbolig, og 90 % av boligverdien for en sekundærbolig. Kommunen er pålagt å gi en reduksjon med 20 % av boligverdien før eiendomsskatten utregnes.

Når kommunen benytter Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten er det Skatteetaen som er klageinstans på boligverdien/taksten.

Taksering i Fet kommune

Kommunen takserer selv boliger uten formuesgrunnlag, boliger på landbrukseiendommer, fritidshus og næringseiendommer. Kommunen har foretatt utendørs befaring av alle eiendommer. Taksten utarbeides på bakgrunn av kommunens takseringsregler, og det er sakkyndig eiendomsskattenemnd som vedtar eiendomsskattetaksten. Eiendomsskattetaksten står fast i 10 år, og det er kun skattesats og bunnfradrag som vil påvirke skatten hvert år.

Lover

Se lenker til aktuelle paragrafer under.

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf.: 63 88 61 00

Priser og gebyrer