Temakveld: Om narkotika

stillbilde video

Foreldrearbeidsutvalget, FAU, ved Østersund ungdomsskole og Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT, i Fet kommune vil med dette invitere til temakveld

Tid:    Torsdag 19. september 2019 kl 18:00 – 20:30

Sted:   Fet rådhus, kommunestyresalen

OBS! Begrensede plasser!

Temaet for kvelden vil være informasjon og bevisstgjøring rundt rus og narkotika. Målgruppen vil være foreldre og foresatte til ungdom tilknyttet Østersund ungdomsskole og Fet kommune.

Kvelden vil bli delt opp i 2 sesjoner à 60 minutter med 30 minutters pause i mellom.  I pausen vil det bli enkel bevertning.

Her er foreløpig program:

18.00 – 18.10: Velkommen, info om program og praktisk info.

18.10 – 18.35: Lokalt politi v/lensmann Hilde H. Straumann og forebyggingskontakt Øyvind S. Solberg og helsestasjon for ungdom v/ Wenche S. Håvik:
- Russituasjonen lokalt
- Tilgang på syntetiske rusmidler
- Ruskontrakter

18.35 – 19.00: Actis v/ Luisa Klaveness
- Skader knyttet til bruk av cannabis
- Ulike forebyggingsstrategier
- Foreldre er viktige
- Utfordringer ved oppstart vgs.

Pause

19.30 – 20.30: Mona og Arne Bratland med foredraget «Tør du?»

20.30: SLUTT

Vi ønsker så tidlig som mulig å få oversikt over hvor mange av dere som kan være interessert i delta på denne temakvelden.

Kan dere som allerede nå ser at dere vil sette av kvelden 19. september til dette, gi en tilbakemelding raskest mulig og innen 12. september

Nettsider som i denne sammenheng kan være verd et besøk:

Med vennlig hilsen

Oddbjørn Aas
FAU-leder ØUS

Åse Marit Moe
SLT-koordinator Fet kommune