Tienbråten barnehage

_DSC2719-Pano

Ny kommunal barnehage

Barnehagen har skogen som nærmeste nabo. Den har 4 avdelinger for små barn med 12 barn på hver avdeling og 5 avdelinger for store barn, med ca 18 barn på hver avdeling.

Tienbråten barnehage har felles spiserom/kjøkken, gymsal med scene, formingsrom, vannlekerom og sansemotorikkrom for de minste, konstruksjonsrom og språkrom.

Uteområde er stort og flott, med grillhytte og bålplass i vår egen lille hundremeterskog. Vi har valgt å dele inn eget lekeområde for de minste.

Vi legger vekt på at barnehagen skal kunne tilby mulighet for utfoldelse på alle områder, grov- og finmotorisk aktivitet, musikalitet, sanser, språkstimulering, kognitivt og relasjonelt.

Personalet i Tienbråten jobber etter 3 verdisøyler representert i ordet MOT:

          Menneskemøter, Oppdagelser i lek og Tilstedeværelse.

Kontakt oss

Engaveien 8, 2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 88 27 60

Enhetsleder Veera Nygaard:
63 88 27 62

Nestleder Anita Eriksen:
63 88 27 61

Borgen: 908 83 010
Jølsen: 908 93 403
Åkrene: 908 85 595
Bråten: 909 05 019
Tuen: 909 14 995
Foss: 908 75 305
Svelle: 909 19 506
Leira: 909 12 112
Enga: 909 22 243