Tildeling av midler til frivillige lag og foreninger

 

Fast utvalg for Kultur og Fritid anmodet tidligere i år frivillige lag og foreninger i Fet Kommune til å søke om tilskudd til små og store tiltak. Søknadsfristen var
1. oktober. Utvalget hadde kr. 100.000,- til disposisjon. Utvalget mottok til sammen 32 søknader med en samlet søknadssum på over kr. 1.150.000,-. Antall søknader ga utvalget en viktig pekepinn på innsatsen som legges ned av frivillige lag og foreninger i kommunen.

 

Utvalget behandlet søknadene i sitt møte 12. oktober og midlene ble fordelt slik:

Fet Svømmeklubb tildeles kr 50 000,00 til Internasjonal Dame- og Herretrim.

Fet Røde Kors tildeles kr 13 500,00 til en tur til Teknisk Museum for flyktninger i Fet og deres flyktningeguider.

Fet O-lag tildeles kr 10 000,00 til vintertreningen.

Gansdalen Bygdekvinnelag tildeles kr 3 000,00 til deres tiltak om en sokke-gave til nyfødte barn i kommunen.

Fet Kulturforum tildeles kr 23 500,00 til innkjøp av teknisk utstyr.

 

Fast utvalg for Kultur og Fritid er glade for alt arbeidet frivilligheten legger ned for befolkningen i kommunen.

Tips en venn  Skriv ut