Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tildeler tjenester innen helse- og omsorgs.
Søknadene sendes direkte til Tildelingskontoret.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret eller ved å følge lenka nede til høyre under "Selvbetjening". Pårørende kan ikke søke på brukers vegne. Søker må selv skrive under søknaden. Oppnevnt verge kan søke på vegne av bruker.

Søknadsskjema sendes til:
Tildelingskontoret
Fet kommune
Postboks 100
1901 Fetsund 

Tips en venn  Skriv ut