Frilynt teater og revy

Søk støtte til teater og revy

Frilynt Norge er opptatt av at alle teatergrupper, revylag og skolerevyer i hele landet skal nyte godt av det som finnes av fordeler og støtteordninge...
Logo spillemidler

Spillemidler

Frist for søknad om tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 1. oktober (søknad til kommunen).
Tilsudd, penger

Kulturmidler

Det kan søkes om kommunale tilskudd til kultur- og fritidsformål. Søknadsfristen er 1. april hvert år.
Partnerskapsavtale

Partnerskap

Fristen for å søke om nye partnerskap er 1. april hvert år.

Partnerskap for folkehelse

Fristen for å søke om nye partnerskap er 1. april hvert år.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00