Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenensten for funksjonshemmede har boliger, avlastning og aktivitetssenter.