Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark

Skogbrannfare

Skogbrannindeksen viser økende skogbrannfare i deler av vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover.

Bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle våre eierkommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, samt Rømskog. Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine hjemmesider (www.nrbr.no) og på Facebook.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Skogbrannøvelse i Nittedal, Foto: NRBR
Skogbrannøvelse i Nittedal, Foto: NRBR
Skogbrannøvelse
Skogbrannøvelse, Foto: NRBR

Kontakt oss

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS
Sykehusveien 10, Lørenskog

Tlf.: 67 91 04 00

Selvhjelp