Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021

Trafikksikring

Fet kommune har som mål at de kommunale veiene skal ha en god nok standard til at alle trafikanter sikres god fremkommelighet, og faren for drepte og skadde i trafikken blir så liten som mulig.

Enheten for Kommunalteknikk er delegert myndighet vedr trafikksikringstiltak. I den forbindelse er det utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for kommunen, og en egen plan for trafikksikring ved skolene.

Fet kommune samarbeider med bl.a. Statens vegvesen, Akershus Fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Ny Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021 ble vedtatt i kommunestyret 9 april.

Trafikksikkerhetsplanen rulleres normalt hvert 4. år og denne erstatter Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2012-2016

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145