Stoppskilt - illustrasjon

Informasjon om oppsetting av tidsstyrte bommer i Løkenveien og Fallaveien

Det er registrert betydelig gjennomkjøring i Løkenveien mellom kl 06.00 og 09.00 til tross for gjeldende skiltvedtak om gjennomkjøring forbudt til Kir...

-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN:  Statens vegvesen, på vegne av Akershus fylkeskommune, bygger nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fe...

En rundkjøring ved Fetsund bru var det som skulle til

Nå flyter trafikken!

Statens vegvesen har fjernet lyskrysset og anlagt en ny rundkjøring i krysset rv. 22/fv. 279 vest for Fetsund bru. Lyskrysset har lenge skapt probleme...

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 87 11