Stoppskilt - illustrasjon

Informasjon om oppsetting av tidsstyrte bommer i Løkenveien og Fallaveien

Det er registrert betydelig gjennomkjøring i Løkenveien mellom kl 06.00 og 09.00 til tross for gjeldende skiltvedtak om gjennomkjøring forbudt til Kir...

-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN:  Statens vegvesen, på vegne av Akershus fylkeskommune, bygger nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fe...

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 87 11

Selvhjelp