Transport til/fra dagsenter og arbeidssenter - egenandel

Transport 2018 2019

Transport til/fra dagsenter/arbeidssenter - oppgitt i hele kroner

Kjøring til/fra dagsenter - hver vei 36 37

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)