TRAS

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill

Alle barnehagene i Fet bruker TRAS og alle foresatte informeres om observasjonene. Selve observasjonsskjemaet får de foresatte når barnet slutter i barnehagen. Dette er en del av Fet kommunes satsning på språk og er en del av Fet kommunes lese- og skriveplan 0-16 år.

TRAS er ikke en test, men et verktøy for observasjon av barn i hverdagssituasjoner

TRAS omhandeler åtte ulike språkområder.

Det Blå området, omhandler Samspill, Kommunikasjon og Oppmerksomhet og er nært knyttet opp mot brukssiden av språket.

Det Røde området består av Språkforståelse og Språklig bevissthet og representerer innholdssiden og bevisstheten om språket.

Det Grønne området er Uttale, Ordproduksjon og Setningsproduksjon, som er formsiden av språket.

Språkforståelse handler om hva barnet begriper av begreper, sammen med språklig bevissthet. Språkets formside refererer til hva barnet produserer av setninger, ord og uttale.

Språk i bruk omfatter det sosiale aspektet, kommunikasjon og oppmerksomhet.

TRAS observasjonen sikrer dermed at en viss bredde av barns språk blir fanget opp, samtidig som en dybde sikres ved at TRAS har flere observasjonspunkter innen hvert område og for hver alder.

TRAS skal både gjennomføres og tolkes på bakgrunn av daglig samspill. Sirkelen med blå farge fylles ut for barn i alderen 2-3 år, rød farge ved 3-4 års alder og grønn farge når barna er 4-5 år. Dette kan gi et bilde av barnets språkutvikling over tid.

TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Forfattere av TRAS : Unni Espenakk, Jørgen Frost, Margaret Klepstad Færevaag, Erna Horn, Inger Kristine Løge, Ragnar Gees Solheim og Åse Kari H. Wagner

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00