Trygg studietid, brannsikkerhet på pensum!

brentpizza
brentpizza

Til alle studenter og deres foreldre: Brannsikkerhet på pensum!


Nå er det straks studiestart for landets nær 300 000 studenter. Mange av disse skal nå bo i egen bolig for første gang og er ikke vant til å tenke på egen brannsikkerhet. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) håper derfor at studentene setter brannsikkerhet på pensum nå ved semesterstart.

NRBR håper også at foreldrene til studentene forbereder barna sine før studenttilværelsen. Mange foreldre er involvert når studenthybel skal finnes og leies, og da er det naturlig at brannsikkerhet er et tema.

Kort og greit pensum!

Første punkt på pensum er at det skal være minst en fungerende røykvarsler i hver etasje der man bor, og at de som bor der sjekker disse jevnlig. Røykvarslerne må være plassert slik at alle hører lyden uansett hvor de er i boligen, også når dørene er lukket. Andre punkt på pensum er at alle i boligen må gjøre seg kjent med rømningsveiene og hva man skal gjøre hvis det er umulig å rømme igjennom inngangsdøren. Deretter er det viktig å vite hvor i boligen det finnes godkjent slokkeutstyr. Og til slutt på pensum ….

… ikke svidd pizza på studentmenyen

Dessverre synes brent pizza å være en klassiker når det gjelder studentmat. Vi i brannvesenet rykker hvert år ut til mange såkalte «pizzabranner». Selv om de fleste av disse episodene ender godt, oppstår det alvorlige situasjoner vi vil unngå. Nattmat hjemme og mye alkohol er en farlig kombinasjon.

 

Hvem har ansvar for brannsikkerheten?

Brannvesenet opplever at mange ikke vet hvordan ansvarsfordelingen er for brannsikkerheten når man leier bolig.

Det er huseier sitt ansvar å sørge for at utstyret er på plass. Røykvarslere i hver etasje og godkjent slokkemiddel skal huseier stå for, men leietaker har ansvaret for vedlikeholdet. Det betyr hvis du leier en bolig, må du jevnlig sjekke at batteriene fungerer i røykvarslerne og at husbrannslanger eller pulverapparater er vedlikeholdt etter reglene. Er du usikker på hva det betyr, finner du det du trenger her: https://nrbr.no/slokkemidler/. Krav til røykvarslere og brannvesenets gode råd om røykvarslere, kan du lese om her: https://nrbr.no/bolig/roykvarslere/

Årlig studentkampanje

Mange brannvesen har i disse tider aktiviteter overfor studentene som en del av en landsdekkende forebyggende kampanje. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, Tryg Forsikring, samt nærmere 30 brannvesen i typiske studieområder. Bakgrunnen for denne årlige kampanjen er en undersøkelse fra høsten 2014 som avdekket alvorlige forhold knyttet til studenters adferd, bevissthet og kunnskap om grunnleggende brannsikkerhet. Undersøkelsen viste også at det er mange utleiere som slurver med sikkerheten.

Tips en venn  Skriv ut