Trygghetsuka2

Trygghetsuka

Trygghetsuka 2017 er gjennomført for 3. året på rad, med mange gode forelesninger og aktiviteter i de tre kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Se www.trygghetsuka.no, der presentasjoner fra hele uka ligger tilgjengelig.

 

Fredag 3. november satte vi fokus på temaet Vold mot barn.  På Frogner kultursenter fortalte bl.a.  ungdom fra Forandringsfabrikken sine egne historier med vold i familien. Et sterkt møte med virkeligheten, og samtidig en påminnelse om at voksne som jobber med barn har en viktig rolle. Vi må tørre å spørre, snakke med barna og huske på å involvere dem og høre på dem. 

I Ridderhallen i Fet holdt Regionalt senter for vold og traumatisk stress, RVTS Øst, et heldagskurs for full sal, ca. 500 deltakere. De to foredragsholderne fra RVTS tok opp temaer som hjernens utvikling, konsekvenser av vold, hvordan avdekke vold, og hva vi gjør når volden er avdekket. Barn sier ifra om vold på mange ulike måter, og hvis vi skal oppdage volden, må vi først og fremst vite at den finnes. Akkurat som vi øver på å evakuere ved brann, kan vi øve på å snakke med barn om vold. Og RVTS gav flere nyttige verktøy for nettopp dette.

En stor takk til alle ansatte som stilte på dugnad for å få arrangementene vel i havn!

Tips en venn  Skriv ut